Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.
08.11.2007  Konference MOSTY 2007
Naše firma se opět stala partnerem konfernce MOSTY 2007, která se tentokrát konala na Ruzyňském letišti v Praze dne 1.10.2007 v prostorách letiště včetně zakončení akce nácvikem záchranných prací při pádu letadla na plochu letiště.

Cvičením vrcholil celodenní program konference MOSTY 2007 věnované preventivním opatřením nenadálých událostí a jejich následnému praktické řešení, které nabývá na novém rozměru v souvislosti se vstupem do schengenského prostoru.

Pád letounu, jeho následné ohledání pomocí vrtulníku a spuštění lezců; vyproštění letadla sjetého z dráhy a dekontaminace osob zasažených nebezpečnou látkou – to byl scénář unikátního součinnostního cvičení Záchranné požární služby Letiště Praha, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, záchranné služby Meditrans, Policie ČR a Armády ČR. Jsou to jen některá z mnoha rizik, kterým musí provozovatel letiště čelit a být na ně preventivně připraven.

Vedle tradičního představení prostorů, kde se konference konala, byly zařazeny přednášky o úloze letiště při řešení zvlášť nebezpečných nákaz a pandemickém plánu, nových směrech ve vývoji EPS, protivýbuchové prevenci, o úkolech meteorologické služby, kriminální a cizinecké policie a spolupráci všech zainteresovaných složek, které by v krizovém centru tato rizika současného světa řešily.

Konference MOSTY se konala pod záštitou generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána a náměstka primátora hl. m. Prahy Mgr. Rudolfa Blažka.

Foto z akce si lze prohlédnout na partnerském serveru
www.pozary.cz/clanek.asp?id_clanku=8404

Pozn.

Část textu převzata ze serveru pozary.cz se svolením TRIPOS - občanské sdružení