Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.
Systém managementu BOZP podle standardu OHSAS 18001

Specifikace OHSAS 18001-2 „Occupational Health and Safety Assessment Series 18001“je vypracována tak, aby byla kompatibilní s normami ISO 9001 „management systémů jakosti“ a ISO 14001 „environmentální systémy managementu“. Normy OHSAS 18001-2 umožňují organizacím, aby neustále praktikovaly efektivní a bezpečné pracovní činnosti.

Postup zavádění v praxi:

- Interní audit
- Analýza nebezpečí
- Vyhodnocení rizik
- Školení vedoucích zaměstnanců společnosti
- Školení zaměstnanců společnosti
- Doporučení k certifikaci


Přínosy po zavedení OHSAS 18001:

- Zefektivnění plánování a řízení jednotlivých procesů z hlediska vlivu na systém bezpečnosti a zdraví při práci
- Zlepšení postavení organizace na trhu


Certifikáty a osvědčení:

- Auditor systému managementu bezpečnosti a ochrany zdravý při práci dle ČSN EN ISO 19011
- Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (bezpečnostní technik)
- Osoba odborně způsobilá dle § 11 odst.1 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů