Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.

O FIRMĚ

Sdružení BOZPO
     Vzniklo v roce 2005 za účelem našim klientům poskytnout 100% služeb a pokrýt tak všechny oblasti do kterých BOZP, Hygiena práce a PO zasahuje. Sdružení BOZPO působí po celé ČR a jeho členy jsou odborníci na úseku Požární ochrany, bezpečnosti práce, odborní lektoři, revizní technici pro oblasti elektro, technických prostředků požární ochrany, tlakových nádob, vzduchotechnických zařízení, zdvihacích zařízení a další.

NABÍDKA  

Hlavním předmětem naší činnosti je od samého počátku provádění komplexních služeb v oblastech požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce (dále jen PO, BOZP a HP). Rovněž se zabýváme projektovou činností v oboru požární bezpečnosti staveb. Potřebná kolení provádíme přímo u klienta nebo je možné využít naší vlastní školící místnosti.
Na základě poptávky z řad našich zákazníků, zkušeností vlastních i našich spolupracovníků provádíme rovněž komplexní správu firem v uvedených oborech.
 
Co Vám externí zajištění výše uvedených služeb přinese?
 
-  zavedení efektivního způsobu řízení PO, BOZP a HP v rámci organizace – systému, který reaguje pružně na změny požadavků, vyplývajících jak z legislativních předpisů a požárně-bezpečnostních požadavků, tak i ze změn uvnitř podniku, jako jsou např. nové technologie, organizační změny apod.,
 
-  funkčním zajištěním PO, BOZP a HP je garantována realizace nezbytných       opatření směřujících ke zvýšení bezpečnosti všech prováděných činností,
 

-  ekonomický efekt – vedle omezení zbytečných nákladů na neefektivní opatření a umožňuje toto řešení optimální soustředění finančních, materiálních i lidských zdrojů,
 

-  osvědčený systémový přístup umožňuje vyloučit nebo snížit nepřijatelná rizika a volit optimální požárně : bezpečnostní opatření i pružně reagovat na probíhající změny,
 
-  námi nabízené paušální zajištění PO, BOZP a HP nevytváří zvláštní samostatný systém řízení, ale je integrovanou, nedílnou součástí celkového podnikového řízení,
 
-  funkčním zajištěním PO, BOZP a HP je garantována realizace nezbytných opatření směřujících ke zvýšení bezpečnosti všech prováděných činností,
  
   Námi nabízený systém umožňuje předvídat, očekávat události, které by mohly mít negativní  vliv na činnost firmy a včas přijmout potřebná preventivní opatření. Ta bývají vždy podstatně  levnější než následné odstraňování škod, ztrát a následků.
 
  
V případě, že Vás tato nabídka zaujala, můžete využít další nabídky našich stránek, které Vám poskytnou podrobnější profil naší firmy.
Na základě Vašeho zájmu provedeme ZDARMA fyzickou prohlídku Vašich pracovišť, zhodnocení Vámi provozovaných činností a obratem Vám zašleme nabídku našich služeb vč. cenové specifikace.


Kolektiv sdružení BOZPO Vám přeje úspěšný den a těší na společnou spolupráci