Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.
SLUŽBY v BOZP

- zajišťování osoby odborně způsobilé v oboru BOZP - pravidelné kontroly stavu BOZP
- provádění identifikace a hodnocení rizik dle § 103 zákoníku práce
- kategorizace prací z hlediska hygieny práce dle Zák. č. 258/2000 Sb.
- havarijní plánování
- zpracování dokumentace ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb.
- sledování vydávání nových technických norem, právních předpisů a jejich změn
- aktualizace dokumentace BOZP v případě změn předpisů
- vedení evidence a registrace pracovních úrazů (dle Nař. vl. č. 494/2001 Sb.)
- zpracování podkladů pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
- provádění prověrek bezpečnosti práce a vypracování zprávy o stavu BOZP v organizaci
- provádění školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
- zajištění specializovaných školení BOZP - poskytování součinnosti při jednání s IBP
- dodávky materiálu