Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.
POŽÁRNÍ OCHRANA

Řada lidských činností, jak v osobním tak profesním životě každého z nás přináší riziko požáru. Zákon o požární ochraně , zákoník práce a jiné předpisy, ukládají právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zajistit dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen PO). Za dodržování příslušných předpisů nese odpovědnost statutární orgán, podnikající fyzická osoba nebo její zástupce, v některých případech i majitel objektu. Řadě rizik, které vyplývají z provozovaných činností, však lze účinně předcházet .


SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY


Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. , o požární prevenci.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. , kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.