Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.

Revize elektrických spotřebičů, nářadí, zařízení, instalace a hromosvodů


*revize el. spotřebičů a nářadí (dle ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610) - včetně vypracování revizních karet k jednotlivím spotřebičům

*revize el. zařízení do 1000 V (dle ČSN 33 1500) pravidelné a výchozí v objektech třídy A a B.
(také v objektech s nebezpečím výbuchu)

*revize hromosvodů

*projekce el. zařízení v objektech třídy A a B.

*elektromontážní práce dodavatelským způsobem včetně hromosvodů. (v objektech třídy A a B)

*kompletní provedení revizí elektrických zařízení v distribučních sítích čerpacích stanic PHM

Revize provádíme také v objektech pro lékařské účely (ve specielních zdravotnických prostorech) av objektech např. státní správy.