Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.

Revize tlakových nádob

Provádění revizí a zkoušek tlakových nádob
(dle : ČSN 690012)

Zajišťujeme kompletní činnost týkající se tlakových nádob – po zařazení do naší databáze odpadá provozovateli sledování termínů revizí (kompresory, topné systémy, výměníkové stanice, zásobníky) a školení obsluh TNS, zajišťujeme vypracování pasportů k tlakových nádobám, zpracování kompletní dokumentace k provozovaným tlakovým zařízením, vypracování a vedení revizních knih.

Termíny revizí a školení při provozování tlakových nádob:
Provozní revize tlakových nádob :1 x ročně
Vnitřní revize tlakových nádob : 1 x za 5 let
Zkouška těsnosti: po provedení VR
Tlaková zkouška : 1 x za 9 let

Provádění základního školení a přezkušování:
Školení pracovníků odpovědných za provoz TNS :1 x za 3 roky
Školení obsluh tlakových nádob:1 x za 3 roky

Kotelny
(dle vyhl. 91/93 Sb.)
Odborná prohlídka nízkotlakých kotelen :1 x ročně
Školení obsluhy nízkotlaké kotelny :1 x za 5 let