Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.

Školení řidičů referentských vozidel

Ve smyslu § 103, odst. 2 Zák. č. 262/2006 Sb. , Zákoníku práce, v platném znění zamestnavatel povinen:

: : zajistit zamestnancum školení o právních a ostatních predpisech k zajištení bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci, které doplnují jejich kvalifikacní predpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracovište; pravidelne overovat jejich znalost a soustavne vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování,

Soucasne platná legislativní úprava nestanovuje taxativne termíny pro provádení tohoto opakovaného školení. Všeobecne platí, že školení jsou provádena pri nástupu zamestnance na pracovište (pred zahájením cinnosti).

V praxi je využívána doporučená perioda:
1x za 2 roky
(doporucení: školí technik BOZP)

Dokumentace ke školení řidičů:
Dokumentaci ke školení řidičů tvorí: tematický plán a časový rozvrh školení, prezenční listina a test následně je vystaveno Osvedčení o absolvování školení.

* O bližší informace týkající se rozsahu, případného možného termínu a místa školení nás prosím kontaktujte – možná dohoda individuální formy a podmínek školení.

Potřebná školení provádíme přímo u klienta nebo je možné využít naší školící místnost s kapacitou 40 osob.


NOVINKY platné od 1. 7. 2006