Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.

Školení řidičů manipulačních vozíků

Zamestnavatelé požadují od obsluhy predevším provedení kvalifikované odborné práce. Aby byla obsluha schopna tento požadavek splnit, musí mít odpovídající teoretické a praktické zaškolení. Toto školení se promítne do snížení nehod, škod na materiálu a pracovních úrazu.

Školení provádí kvalifikovaní certifikovaní lektori.

Osnova školení:


Teoretická cást školení:
1. Povinnosti a odpovednosti obsluhy manipulacních vozíku, obecné informace o provozu manipulacních vozíku,
2. Pravidla o provozu na pozemních komunikacích.
3. Bezpecnost práce pri provozu manipulacních vozíku, seznámení s riziky spojenými s provozem manipulacních vozíku.
4. Seznámení s návody k obsluze a požadavky na provoz, rozdelení dle druhu vozíku, popis jednotlivých cástí, jejich cinnost a dále zásady obsluhy, kontrol a údržby.
5. Provozní nehody, nejcastejší príciny nehod, postup pri nehode, zranení osob, obecné zásady první pomoci.
6. Bezpecnostní požadavky na provoz manipulacních vozíku.
7. Seznámení úcastníku s platnou legislativou v oblasti motorových manipulacních vozíku s durazem na bezpecnost provozu, jejíž seznam je prílohou osnovy.

Praktická cást školení:
8. Provoz.
9. Manipulace.
10. Denní kontrola a údržba.
11. Záverecné prezkoušení a overení praktických dovedností.


Související predpisy

•  normy CSN ISO 3691+Amd; CSN 268805; CSN 269030
•  OS MV-P09 certifikacního orgánu c. 3073