Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.

Pracovnělékařská péče (dříve závodní preventivní péče ZPP)

Ve smyslu ust. § 40 Zákona č. 20/66 Sb, v platném znění je každá fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost, a každá právnická osoba povinna zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařskou péči dle zákoníku práce.

Pracovnělékařskou péči zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

Zařízení pracovnělékařské péče provádějí zejména :
- pravidelné kontroly pracovišť,
- odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců,
- zjišťování vlivů práce a pracovních podmínek na člověka při práci,
- vykonávání lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců,
- spolupracují s příslušnou hygienickou službou a podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví,
- spolupracují se zaměstnavatelem na zařazení zaměstnanců do jednotlivých kategorií z hlediska hygieny práce.