Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.

Prevence závažných havárií

Zákon o prevenci závažných havárií

Systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí upravuje:

Zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií platí do 31. 5. 2006

Od 1. 6. 2006 jej nahrazuje:

Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií v platném znění

Zákon stanoví povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, které vlastní, užívají nebo budou uvádět do užívání objekt nebo zařízení, ve kterém je umístěna vybraná N-CHLP.